Výuka náboženství

Naší farnost organizuje systematickou výuku náboženství, jejímž účelem je nabídnout dětem poznání víry a kultury křesťanů, dát jim prostor k otázkám o životě a zprostředkovat jim další péči v oblasti života z víry dle přání rodičů i dětí. Jejím cílem a snahou je:

  • pomáhat dětem systematicky a kriticky poznávat křeanství, jeho podstatu, historii i kulturu

  • pomáhat jim nahlížet na poznatky, které získávají ve škole, i v optice křesťanství (světle evangelia)

  • ukazovat dětem směr při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky (a tyto otázky v nich i probouzet)

  • rozvíjet sociální vztahy dětí ve společnosti na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot a životních postojů (vč. morálních zásad z nich vyplývajících)

  • připravovat děti k přijetí víry, která poskytuje perspektivu přesahující hranice pozemského života

  • motivovat věřící děti k živému vztahu s Bohem a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi a celé společnosti

Způsob výuky

Výuka probíhá na faře v Holicích pro děti ve věku od 1. do 9. ročníku základní školy pravidelně jednou týdně (jednu vyučovací hodinu). Děti jsou rozděleny do několika skupin dle jejich věku (2-3 ročníky ZŠ).

Vyučovací hodiny pro školní rok 2022/2023:

  • 1.-2. ročník - čtvrtek 15:15

  • 3.-6. ročník - čtvrtek 15:15

  • 7.-9. ročník - v rámci setkávání mládeže - pátek 19:00 (po mši svaté)

  • začínáme od října

Vyplňte prosím přihlášku pro každé dítě, které bude výuku navštěvovat