Varhany

Slovo odborníka

Nejprve několik slov z posudku diecézního organologa prof. Václava Uhlíře:

Z původního dvoumanuálového mechanického nástroje od Josefa Jirušky z roku 1841 se zachovala pouze prázdná varhanní skříň pozitivu v zábradlí kůru. Píšťalový materiál, který byl v pozitivu ještě v roce 1970 kompletní, si odvezl pražský varhanář V. Pejša a doposud jej nevrátil. Hlavní stroj byl převezen do kostela v Moravanech, kde byl použit k rozšíření tamních varhan. Ostatní zbytky původních varhan (hrací stůl, traktura...) byly deponovány do filiálního kostela v Horních Ředicích, kde byly při nedávné rekonstrukci kostela zlikvidovány.

V roce 1953 byl do Holic byl převezen z vojenské akademie z Hranic na Moravě třímanuálový nástroj, postavený kolem roku 1900 varhanářskou firmou Hans Mauracher ze Salcburku. Firma Mauracher byla založena v polovině 19. století v St. Florian u Lince a v tehdejším Rakousko-Uhersku měla řadu poboček. S pracemi varhanáře Hanse Maurachera se můžeme setkat po celé Evropě a dokonce i v Jeruzalémě. Nástroje této firmy jsou velmi uznávané a v královéhradecké diecézi jsou evidovány pouze dva opusy. Jeden malý nástroj stojí v kostele ve Starých Bukách a je bohužel již zdevastovaný. Jediným dosud funkčním nástrojem tak zůstává pozoruhodný nástroj v Holicích.

Varhany mají celkem 852 znějících píšťal, z toho je 161 dřevěných a 691 cínových. Prospekt (to je první viditelná řada píšťal) tvoří 23 znějících píšťal z Principalu a 17 neznějících.

Co naše varhany umí?

Varhany nabízejí tyto rejstříky a možnosti kombinací

 • Spojky: II-III, III-II, I-II, I-III, P-I, P-II, P-III

 • Předvolby (Kolektivy): Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno

I. manuál (C - f''', 54 tónů)

 • Bourdon 16'

 • Principal 8'

 • Gamba 8'

 • Flöte 8'

 • Fagott 8'

 • Dolce 4'

II. manuál (C - f''', 54 tónů)

 • Viola 16'

 • Gedackt 8'

 • Salicional 8'

 • Oboë 8'

 • Flöte 4'

 • Octave 4'

 • Mixtur 2 2/3'

III. manuál (C - f''', 54 tónů)

 • Horn 8'

 • Aeoline 8'

 • Fernflöte 4'

Pedál (C - d', 27 tónů)

 • Subbass 16'

 • Violon 16'

 • Bassflöte 8'

 • Cello 8'

Trocha techniky

Varhany jsou postaveny jako unit, to znamená, že nejsou vystavěny všechny rejstříky podle sklopek (rejstříkových ovládačů) na hracím stole. Jednotlivé rejstříky podobného charakteru jsou spojeny v jeden, většinou kvůli úspoře místa a většímu výběru možných kombinací a zvukové barevnosti nástroje. Je možné kombinovat také rejstříky mezi jednotlivými manuály včetně pedálu (viz výčet spojek). V našem případě se 4 pedálové rejstříky dělí o 2 řady píšťal a 12 rejstříků I. a II. manuálu se dělí o 6 řad píšťal (vždy po dvojicích). Samostatná je Mixtur 2 2/3' v II. manuálu a všechny tři rejstříky III. manuálu.

Dejme ještě prostor slovům prof. Uhlíře:

Konstrukčně zajímavé mechanické ventilové vzdušnice jsou ovládány pneumatickým hracím stolem pomocí Barkerovy páky. Posunováním klaviatury III. manuálu lze transponovat celý manuál do libovolné tóniny. Dispozičně pozoruhodný nástroj je již delší dobu v havarijním stavu. Traktura je značně nespolehlivá a řada tónů nehraje. Téměř nefunkční jsou spojky a nástroj je silně rozladěný. Napadení červotočem je naštěstí pouze lokální. Vzhledem k tomu, že nástroj po řemeslné stránce značně převyšuje tehdejší průměr, dá se předpokládat, že po důkladné opravě bude sloužit další desítky let.

Generální oprava

Opravy varhan se ujal varhanář z Velké Losenice pan Jan Karel. V roce 2009 proběhla první etapa, při které se pan varhanář věnoval zmapování stavu našeho nástroje a opravám hracího stolu a s ním spojených pneumatických rozvodů a zařízení. Tato etapa stála cca 100 tis. Kč.

Od března do září 2011 proběhla etapa druhá a rozsáhlejší. Zahrnovala kompletní revizi, vyčištění a opravy vlastního hracího stroje, vzdušnic a píšťal. Zároveň bylo provedeno i ošetření a nátěr varhanní skříně a položena nová podlaha na kůru. Na tyto práce bylo třeba 300 tis. Kč.

Oprava našich varhan byla nákladná a bez pomoci bychom ji těžko dokončili. Děkujeme všem dárcům za velkou podporu.