Kostel Zvěstování P. Marie v Ostřetíně

"Stojící uprostřed obce, připomíná se již roku 1350 pod jménem Hostětín mezi kostely, odstoupený k biskupství Litomyšlskému. Petr plebán v Ticzmansdorfu změnil faru svou s Petrem, plebánem špitálu sv. Anny v Hradci Králové r. 1360. V libri relationum z roku 1677 uvádí se kostel ten filiální od Rovně, byl dřevěný, měl kalich stříbrný, monstranci měděnou, křtitelnici cínovou a čtyři zvony. Farou nazývaly se tři chaloupky. V seznamu far na Pardubicku z roku 1615 stojí: Ves Ostzetin - Tu jest fara od starodávna bývalá, kterou roku 1615 přisluhováním kněz Matěj Zub Tuntulyn Libřický, farář roveňský držel, a odtud dostával peněz ze záduší při posvěcení chrámu Páně 2 kopy žita i ovsa po 35 strychách jeden věrtel a jeden čtvrťák. Nyní tu faru velebný páter A. Rulikovský, farář roveňský, drží a odtud dostává. peněz 2 kopy, žita i ovsa po 6 srtychách 3 věrtelích, rolí 40 strychů, luk 2 jitra, lesů 6 jiter. Mimo to jest každý sedlák povinnen panu faráři jedno zápřež orání, zahradníci s podruhy půl dne sekati a hrabati. Roku 1786 byla zde založena lokálie, která roku 1854 povýšena byla na faru.

Dle farní pamětní knihy stával dřevěný chrámeček na starém hřbitově, kde je nyní kříž, roku 1758 byl spálen i se vsí od Prušáků ve válce sedmileté. Pak zde stála jen malá kaplička až v roce 1781 nynější chrám jednoloďový ve slohu copovém a obrácený presbysteří k východu, byl postaven. Na hlavním oltáři jest nový obraz Zvěstování P. Marie od Jarosl. Hejdy z Lovčic a Bartol. Hlavína, malovaný dle francouzské školy v plném světle. Původní oltářní obraz od jesuity Jos. Kramolína zavěšen na postranní zeď při důkladné opravě kostela, kterou tu v letech devadesátých 19. století podnikl zdejší vikář Čermák. Postranní oltáře jsou P. Marie Lourdské a Bolestné P. Marie, oba opatřené sochami svatých. Nad hlavním oltářem byl chronogram: „HOSPODINE MILVLICI CTITELE TVOGI OKRASU PRIBITKU A STANKU TVÉHO – žalm 258“. Nápis byl při opravě kostela zabarven. Na věži v průčelí kostela visí čtyři zvony, váhy 12, 8, 4, 2 centy. První dva mají nápis stejný Johan Gregor Kuhner goss mich in Prag 1786. Druhé dva zvony jsou bez let a nápisu. Kromě toho jest v dřevěné věžičce nad presbyteří zvonek umíráček 50 liber váhy."


Převzato z webu obce Ostřetín.