Kostel Sv. Gotharda ve Vysokém Chvojně

Každý, kdo projíždí v blízkosti Vysokého Chvojna, nemůže přehlédnout věž zdejšího kostela zasvěceného svatému Gothardovi. Tento chrám je dominantou nejen chvojnovské návsi, ale také celého chvojnovsko-poběžovického návrší.

Farní kostel ve Vysokém Chvojně je zmiňován již ve 14. století, kdy zde stál dřevěný románský kostelík, který však byl později za husitských válek pobořen. Poté byl znovu postaven dřevěný kostel, ale protože byl po čase dosti zchátralý, musel být zbourán. Na jeho místě byl vystavěn nynější kostel v barokním slohu. Stavba byla zahájena roku 1733 podle plánů Tomáše Haffeneckera z roku 1729. Dokončena však byla již podle pozměňovacího projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera z roku 1733. Kostel byl vysvěcen počátkem září roku 1735.

Na hlavním oltáři je vyobrazen patron kostela, svatý Gothard. Obrazy z bývalých postranních oltářů umístěné nyní na kůru představují sv. Eustacha a sv. Jana Evangelistu. Na kazatelně byly cenné dřevěné sošky evangelistů - ty však byly v roce 1993, spolu s dřevěnými soškami z betléma, ukradeny.

Velmi cenná je také renesanční cínová křtitelnice s reliéfy evangelistů z roku 1615, na které je odlit nápis „LETHA PANIE MDCXV TEN AUTERY PO NEDIELI JUBILATE UDIELANA GEST TATO KRZTITENICZE DO CHRAMU BUOZIHO NA CHWOGNO SW. GERVARTA ZA KOSTELNIKA HAWLA PASSAKA, GIRZ. KLAUCZKA W MIESTIE KRALOWIE HRADCZI NAD LABEM. NEBRANTE KE MNIE MALICZKYM NEBO TAKOWYCH GEST KRALOWSTWIE NEBESKE. MAT. KAP. XIX. W.1.“

Na kůru kostela jsou umístěny varhany. Tento dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj s pozitivem v zábradlí kůru postavil Josef Andrýs z Neznášova v roce 1864 za 825 zl. Za varhanami je umístěna trojice původních klínových měchů doplněná ventilátorem.

Na věži kostela jsou v současnosti dva zvony. Prostřední z původních pěti zvonů byl odlitý roku 1590 a má nápisy „LETHA PANIE MDLXXXX SLYT GEST ZWON TENTO KE CTI A K CHWALE BVOZI OD MISTRA ELYASSE ZWONARZE W HRADCY NAD LABEM“ a „GISTIE GISTIE PRAVIM WAM ZIE KDOZ SLOWA MA SLYSSI WIERZI TOMU KTERYZ MNIE POSLAL NA SOUDIE PRZIGDE ALE PUOIDE Z SMRTI DO ZIWOTA WIECZNEHO“. Druhý zvon je menší, z roku 1935.

Další zajímavostí je také to, že středem makovice umístěné na špičce věže kostela prochází trigonometrický bod. Ve středu makovice ve směru vodorovném je nadmořská výška 331.80 m.n.m. Významný orientační i geodetický bod této části pardubického kraje je díky své poloze viditelný už ze značné dálky.

V roce 1968 byla opravena fasáda a v roce 1993 byla provedena nová elektroinstalace v celém chrámu. Zároveň byl kostel nově vymalován. V malém parčíku před kostelem stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Do areálu patří i barokní fara s mansardovou střechou z roku 1786. Fara je od osmdesátých let minulého století ve vlastnictví soukromé osoby.